Cookie beleid R.V. & A.V. Sparta

De website van R.V. & A.V. Sparta is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy Wetgeving

Privacy Wetgeving

De R.V.&A.V. Sparta hanteert ter uitvoering van haar wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AGV") een "Privacyverklaring" die is gepubliceerd op de website onder ‘voel je veilig/privacy beleid’.

Daarmee borgt de R.V.&A.V. Sparta binnen haar organisatie, die voornamelijk leunt op de inzet van haar vrijwilligers, dat op een verantwoordelijke manier wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. De R.V.&A.V. Sparta neemt haar wettelijke plicht in dit verband serieus. Tegelijkertijd probeert de R.V.&A.V. Sparta, gelet op haar eigen gerechtvaardigde belangen, met instemming van haar leden ook op een voor de R.V.&A.V. Sparta in de praktijk werkbare manier om te gaan met de privacy van haar leden waar het gaat om haar interne en externe communicatie uitingen.

Het informeren en enthousiasmeren en daarmee het "verenigen" van haar leden vormen belangrijke pijlers in het communicatiebeleid bij de R.V.&A.V. Sparta. Daarbinnen neemt het snel kunnen plaatsen van foto’s, berichten of filmpjes van R.V.&A.V. Sparta activiteiten (waarop soms ook leden te zien zijn) op (1) de website; (2) op haar social media kanalen; (3) e-mails aan leden; (4) op posters en banners en (5) Sparta TV, een prominente plek in.

Teneinde de bescherming van de privacy van haar leden enerzijds en haar communicatiebeleid anderzijds op een voor de R.V.&A.V. Sparta werkbare wijze te kunnen borgen, hanteert de R.V.&A.V. Sparta een opt-out beleid dat erin bestaat dat:

• Leden op voorhand schriftelijk kunnen aangeven op [email protected] dat zij niet willen voorkomen in communicatie uitingen van de R.V.&A.V. Sparta als hierboven bedoeld, bij gebreke waarvan de R.V.&A.V. Sparta ervan uitgaat dat dergelijke communicatie uitingen op voorhand dus de instemming hebben(heeft) van de(het) betreffende leden(lid);
• Leden op of na het moment dat de communicatie uiting geplaatst is, schriftelijk kunnen aangeven op [email protected]dat zij de uiting waarin zij voorkomen verwijderd willen zien. Daaraan zal dan door de R.V.&A.V. Sparta gevolg worden gegeven voor zover dat mogelijk is.

Privacybeleid
1/3 Vastgesteld door het Bestuur op 24 mei 2018

PRIVACY VERKLARING

De R.V.&A.V. Sparta is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
R.V&A.V. Sparta
Sportcomplex RMC "Nieuw Terbregge"
Bok de Korverweg 1
3056 PD Rotterdam
Postadres: Postbus 8088
3009 AB Rotterdam
Telefoonnummer: 010-2518428
E-mailadres: [email protected]
Website: www.sparta-rvav.nl
Het bestuur is verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van de R.V&A.V. Sparta
Het bestuur is te bereiken via [email protected]

Verwerken van persoonsgegevens
De R.V&A.V. Sparta verwerkt persoonsgegevens van leden, medewerkers, sponsors, leveranciers en andere relaties.
De persoonsgegevens die de R.V&A.V. Sparta verwerkt zijn:
- Voor en achternaam
- Geboortedatum (alleen van leden en medewerkers)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Speler ontwikkelingsgegevens
- Afbeeldingen

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De R.V&A.V. Sparta heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De R.V&A.V. Sparta raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Iemand die er van overtuigd is dat De R.V&A.V. Sparta zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kan contact opnemen via [email protected] teneinde die informatie te laten verwijderen.


2/3 Vastgesteld door het Bestuur op 24 mei 2018

Doel en grondslag van verwerken van persoonsgegevens
De R.V&A.V. Sparta verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Ledenadministratie
- Contributieheffing
- Speler volgsysteem
- Personeelsbeleid/Salarisadministratie
- Debiteuren/crediteuren administratie
- Communicatiebeleid: interne en externe informatie over de R.V&A.V. Sparta en R.V&A.V. Sparta activiteiten.

De R.V&A.V. Sparta gebruikt de beschikbare gegevens voor geen ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming
De R.V&A.V. Sparta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De R.V&A.V. Sparta ) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
De R.V&A.V. Sparta bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld. De R.V&A.V. Sparta hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Van leden worden de gegevens bewaard die zijn aangegeven op het lidmaatschap aanvraagformulier. Alle overige documenten en gegevens worden uiterlijk na 10 jaar vernietigd, voor zover die niet van belang zijn voor de geschiedschrijving van de R.V.&A.V. Sparta
• Van medewerkers, leveranciers en andere relaties worden slechts gegevens bewaard die nodig zijn om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De R.V&A.V. Sparta verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van enige overeenkomst, in het kader van de verplichtingen die zijn opgelegd door de sportbonden waarbij de R.V&A.V. Sparta en zijn leden zijn aangesloten (KNVB), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De R.V&A.V. Sparta gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

3/3 Vastgesteld door het Bestuur op 24 mei 2018

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Eenieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de R.V&A.V. Sparta en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat iemand bij de R.V&A.V. Sparta een verzoek kan indienen om in een computerbestand beschikbare persoonsgegevens naar hem/haar of naar een aangewezen derde te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of intrekking van toestemming of een bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan worden gericht aan [email protected]

Om diens identiteit vast te kunnen stellen, dient de verzoeker een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij het verzoek te voegen. Ter bescherming van privacy kan in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt.

Op een dergelijk verzoek reageert de R.V&A.V. Sparta zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken.

De R.V&A.V. Sparta wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
De R.V&A.V. Sparta neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als iemand de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact via [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!